Gradimo Crnu Goru

Tunelska oplata

Proizvođač: CIFA, Italija
Model: GAP-4.95-7.00-1200

Pozicioniranje i samohodni transport oplate: hidraulični
Broj vibratora po jednoj oplati: 40

Jedinica:

1 kom

Proizvođač: Jinda Steel Mold Co. Ltd, Kina

Dužina: 10.5 m – za tri trake
Pozicioniranje i samohodni transport oplate: elektromotor
Broj vibratora po jednoj oplati: 20

Jedinica:

2 kom

Proizvođač: Jinda Steel Mold Co. Ltd, Kina

Dužina: 10.5 m – za dvije trake sa mogućnošću proširenja na tri trake
Pozicioniranje i samohodni transport oplate: elektromotor
Broj vibratora po jednoj oplati: 20

Jedinica:

2 kom

Proizvođač: Jinda Steel Mold Co. Ltd, Kina

Dužina: 10.5 m – za dvije trake
Pozicioniranje i samohodni transport oplate: elektromotor
Broj vibratora po jednoj oplati: 20

Jedinica:

8 kom

Proizvođač: Jinda Steel Mold Co. Ltd, Kina

Dužina: 5+1.5 m za poprečnu vezu
Pozicioniranje i samohodni transport oplate: elektromotor
Broj vibratora po jednoj oplati: 10

Jedinica:

5 kom

Proizvođač: Jinda Steel Mold Co. Ltd, Kina

Dužina: 5.5 m – za dvije trake
Pozicioniranje i samohodni transport oplate: elektromotor
Broj vibratora po jednoj oplati: 10

Jedinica:

2 kom