Gradimo Crnu Goru

Dodavač

Marka: Vögele
Tip-Model: MT 3000-2i Offset

Motor: 160 kW / 215 hp
Masa: 24 t
Širina korpe: 3.70 m
Zapremina korpe: 17 t
Kapacitet: 1.200 t/h

Jedinica:

2 kom