Završeno 90 odsto posla | Zvanični sajt kompanije Bemax Zvanični sajt kompanije Bemax

Naše

Vijesti

Mi smo Bemax

Završeno 90 odsto posla

Izgradnja druge faze bulevara prema Tuzima, od kružnog toka kod Uprave prihoda i carina do Stočne pijace, u dužini od 2,5 kilometara, odvija se brže od predviđene dinamike.

Kako je rok za završetak posla jul ove godine, a s obzirom na to da je do sada završeno 90 odsto ugovorenih radova, iz građevinske firme Bemaks, koja izvodi radove, uvjeravaju da će radovi biti završeni prije toga roka.

PUNOM PAROM

Koordinatorka za niskogradnju u kompaniji Bemaks Jovana Vuksanović podsjeća da su radovi na rekonstrukciji magistralnog puta Podgorica – Tuzi, na dionici od kružnog toka kod Uprave prihoda i carina do Stočne pijace, započeli 23. novembra prošle godine.

– Radovi se izvode u svemu prema glavnom projektu, kvalitetno i u skladu sa pravilima struke. Na gradilištu se svakodnevno obavljaju kontrole ugrađenog

materijala. Rok za izvođenje radova je jul tekuće godine, a sada smo i ispred predviđene dinamike. Završili smo oko 90 procenata od ukupno ugovorom predviđenih radova – kazala je Vuksanović za Pobjedu.

Kako navodi, završene su hidrotehničke instalacije, provučene sve instalacije jake i slabe struje i ugrađena dva sloja asfalta.

– Moram da naglasim da izgradnja kružnog toka kod benzinske stanice ,,Dekar“ nije dio našeg ugovora, već te radove izvodi druga građevinska kompanija (riječ je o lokaciji gdje se ovaj bulevar ukršta sa budućim Bulevarom Veljka Vlahovića). Trenutno izvodimo radove na irigaciji, pripremu za izgradnju ostatka trotoara jer je jedan dio već odrađen, te na javnoj rasvjeti. Uskoro počinjemo pejzažno uređenje i postavljanje saobraćajne signalizacije – poručila je Vuksanović.

RADOVI

Ukupna dužina puta koji se rekonstruiše i širi u saobraćajnicu bulevarskog tipa je 2,5 kilometara. Radovi obuhvataju izgradnju četiri saobraćajne trake (po dvije za svaki smjer vožnje) širine po 3,5 metra, razdjelnim pojasom širine četiri metra i obostranim trotoarom i zelenilom širine po tri metra.

– Ukupna širina poprečnog presjeka bulevara biće 30 metara. Predviđena je izgradnja prateće infrastrukture koju čine atmosferska kanalizacija, vodovod, TK kanalizacija, postavljanje javne rasvjete, ugradnja irigacionog sistema, pejzažno uređenje zelenih površina, iscrtavanje biciklističke staze – navodi Vuksanović.

Vrijednost ovog projekta, koji zajedno realizuju Uprava za saobraćaj i Glavni grad, jeste 6,5 miliona eura, od čega 20 odsto novca obezbjeđuje Glavni grad. Ova investicija je od velikog značaja za veliki broj ljudi koji svakodnevno putuje iz Podgorice ka Tuzima i obratno, kao i zbog toga što je budući bulevar dio međunarodnog puta koji povezuje Crnu Goru i Albaniju. Prva faza bulevara koja povezuje Podgoricu i Tuzi, od Stočne pijace do mosta na Cijevni u dužini od 1,6 kilometara, vrijedna 2,2 miliona eura, završena je u maju pretprošle godine. Uređene su četiri saobraćajne trake sa širokim razdjelnim ostrvom, biciklističkim stazama i pratećim podzemnim instalacijama, a duž ove dionice zasađeni su drvoredi i ukrasno rastinje.