Završeni betonski stubovi vijadukta kod skretanja ka Rogamima | Zvanični sajt kompanije Bemax Zvanični sajt kompanije Bemax

Naše

Vijesti

Mi smo Bemax

Završeni betonski stubovi vijadukta kod skretanja ka Rogamima

Rekonstrukcija starog puta do Spuža, gdje je u toku izgradnja vijadukta kod skretanja ka Rogamima, teče planiranom dinamikom. Veliki broj radnika i građevinske mašine kompanije Bemaks, koja izvodi radove, juče su bili iznad plaže kod Vranićkih njiva, odnosno ispod puteva koji iz Podgorice i Spuža vode ka mostu prema Rogamima. Iz Uprave za saobraćaj, koja je investitor ovoga posla, saopšteno je da su u toku radovi na izradi armirano-betonskih stubova vijadukta, piše Pobjeda.

Za nešto više od četiri mjeseca trebalo bi da bude završena kompletna saobraćajnica dužine pet kilometara, sa trotoarom cijelom njenom dužinom i kompletnom pratećom infrastukturom.

Podsjetivši da su pripremni radovi počeli krajem jula, a radovi na vijaduktu sredinom avgusta, iz Uprave za saobraćaj poručuju da sve protiče planiranom dinamikom.

Vijadukt će biti armiranobetonska konstrukcija koja se sastoji od temelja, stubova i rasponske konstrukcije sa pratećim konzolama. Statički sistem je ram sa četiri raspona po 12,5 metara i pet oslonaca. Trenutno se izvode radovi na izradi AB stubova vijadukta, kazali su iz Uprave za saobraćaj.

Projektom rekonstrukcije regionalnog puta R-23 Cerovo Rogami, navode oni, predviđena je rekonstrukcija raskrsnice koja vezuje taj put sa naseljima preko rijeke Zete, izgradnjom vijadukta.

Vijadukt je dio regulacije raskrsnice na ovoj lokaciji, kojim se postiže sigurniji i bezbjedniji saobraćaj. Projektovanim rješenjem planiranog vijadukta, raskrsnica će biti proširena zajedno sa saobraćajnim trakama i poluprečnikom krivine i predstavljaće trajno rješenje odvijanja saobraćaja na ovoj lokaciji. Dužina vijadukta, mjereno po niveleti, je 50 metara. Njegova širina varira, kako bi pratila širine saobraćajnih traka, i kreće se od 14,64 metara na početku i sužava se na 6,97 metara, pojašnjavaju iz Uprave za saobraćaj, uz napomenu da je rekonstrukcija raskrsnice ka Rogamima izvršena na način da se poboljša ugao ukrštanja, koji je trenutno veoma nepovoljan, zbog čega je na mjestu raskrsnice i projektovan vijadukt.

Dužina dionice koja će biti rekonstruisana je pet kilometara, od skretanja za Rogame do UIKS-a u Spužu.

Širina kolovozne trake iznosiće tri metra, dok je širina ivične trake 0,3 metara. To znači da je ukupna širina kolovoza 6,6 metara. Na trasi je projektovan trotoar sa desne strane u dužini od pet kilometara (cijelom dužinom puta), a sa lijeve strane u dužini od jednog kilometra, širine 1,5 metara. Širina bankine je jedan metar, dok je širina rigola 0,75 metara. Usvojena je širina berme od 0,5 metara, naveli su iz Uprave za saobraćaj. Odvodnjavanje atmosferske vode sa kolovoznih površina biće riješeno gravitacionopoprečnim i podužnim nagibima kolovoza i atmosferskim kolektorom.

Vrijednost potpisanog ugovora za radove na ovom projektu je 3.082.826 eura. Finansira se iz sredstava kapitalnog budžeta. Za rekonstrukciju pomenute dionice angažovana je kompanija Bemaks, koja ima obavezu da radove završi u roku od šest mjeseci.