Školu u Tološima završili mjesec prije planiranog roka | Zvanični sajt kompanije Bemax Zvanični sajt kompanije Bemax

Naše

Vijesti

Mi smo Bemax

Školu u Tološima završili mjesec prije planiranog roka

Obilaskom nove škole, sportske sale i dvorišta vrlo brzo se može zaključiti da će biti privilegovani mališani koji školovanje započnu ili nastave u objektu koji je izgrađen po najsavremenijim standardima, kakve nema nijedna vaspitno-obrazovna ustanova u našoj zemlji

Kompanija Bemax uspješno je realizovala izgradnju osnovne škole u Tološima, donaciju glavnom gradu vrijednu sedam miliona eura.

Sve radove predviđene glavnim projektom završili su mjesec prije ugovorenog roka i ovim značajnim projektom još jednom pokazali da su društveno- odgovorna kompanija, koja želi doprinijeti razvoju zajednice.

Obilaskom nove škole, sportske sale i dvorišta vrlo brzo se može zaključiti da će biti privilegovani mališani koji školovanje započnu ili nastave u objektu koji je izgrađen po najsavremenijim standardima, kakve nema nijedna vaspitno- obrazovna ustanova u našoj zemlji.

ULAGANJA I RADOVI

Inženjerka građevine Jovana Vuksanović kazala je za Pobjedu da je kompanija Bemax ispoštovala sve ugovorne obaveze i završila izgradnju objekta mjesec prije predviđenog roka.

Objekat osnovne škole sa fiskulturnom salom, navodi ona, u potpunosti je završen, a prema važećim zakonima i pravilnicima iz oblasti školskog obrazovanja, škola je projektovana za 1.200 djece.

– U školi je predviđeno 15 matičnih učionica, pet predmetnih učionica, dvije učionice za informatiku i pet specijalizovanih učionica sa pripadajućim kabinetima. Ugrađena je najsavremenija termotehnička i elektro i druga instalaciona oprema. Škola posjeduje lift i toalete za osobe smanjene pokretljivosti – navela je Vuksanović.

Fiskulturna sala predviđena je za odigravanje rukometnih, košarkaških i odbojkaških utakmica. Kapacitet tribina je 494 mjesta od čega su 204 fiksna, dok je 290 sjedišta u sklopu teleskopskih tribina.

– Na krovu fiskulturne sale urađeno je igralište sa najsavremenijom podlogom koja trpi sve temperaturne oscilacije. U krugu škole izgrađena su i dva sportska terena i trim staze. Podloga na otvorenim sportskim terenima i stazama za trčanje je liveni tartan, najsavremenija sportska podloga. U okviru sportskih terena i fiskulturne sale postavljeni su sportski rekviziti, golovi, koševi, mreža za odbojku i slično – navela je Vuksanović.

UREĐENA OKOLINA

U krugu škole postavljen je urbani mobilijar, klupe i česme. Sačuvana su višedecenijska stabla borova, a prostor je dodatno oplemenjen novim sadnicama zelenila.

– Posadili smo sadnice maslina, čempresa, pinjola, divljih kestena, lipa, lovora, ukrasnog rastinja, prostor je zatravljen, a urađen je i sistem za navodnjavanje – navodi Vuksanović.

Takođe, u okviru škole izgrađen je i parking prostor, na kojem su obilježena i mjesta za osobe smanjene pokretljivosti.

– U narednim danima izvršićemo ispitivanje ugrađene elektro i termotehničke opreme, nakon što CEDIS izvrši priključenje objekta na elektromrežu – zaključila je predstavnica kompanije Bemax.

Nesvakidašnji primjer društvene odgovornosti i donacija kompanije Bemax i porodice Ubović, znak je sjećanja na Novku Ubović, istaknutu prosvjetnu radnicu i dobitnicu najvećih priznanja u oblasti obrazovanja, koja je kroz svoj predani četrdesetogodišnji rad u OŠ „Savo Pejanović“ iznjedrila brojne uspješne generacije učenika.

Ministarstvo prosvjete preduzima sve da nastava počne 1. septembra

Odgovarajući na pitanja Pobjede, iz Ministarstva prosvjete su naveli da su pokrenuli sve neophodne mehanizme kako bi nova škola u Tološima počela da radi već 1. septembra.

– Ove aktivnosti podrazumijevaju donošenje odluke o osnivanju škole od strane Vlade Crne Gore, a shodno Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju, kao i preuzimanje učenika i nastavnog kadra iz dijela grada u kojem će se nalaziti pomenuta škola – saopšteno je iz Ministarstva.

Sredstva za nabavku novog školskog inventara, kako navode, obezbjeđuju se iz Budžeta Crne Gore pa je Ministarstvo prosvjete, kao potrošačka jedinica, dužno da prilikom same nabavke inventara sprovede određene procedure, koje su dugotrajne, kako bi se obezbijedila zakonitost i transparentnost samog procesa.

– Imajući u vidu neophodnost da škola počne da radi u što kraćem roku i da se vaspitnoobrazovni proces počne odvijati od početka školske godine, Ministarstvo prosvjete je obezbijedilo postojeći inventar, koji će učenici i nastavni kadar moći da koriste privremeno, dok procedure za nabavku novog inventara ne budu završene. Kao što smo već napomenuli, prioritet Ministarstva su isključivo učenici kojima želimo da obezbijedimo nesmetano školovanje u novom školskom objektu, u najkraćem mogućem roku, uz nastojanje da u cjelosti budu ispoštovani svi zakonski principi – poručili su iz Ministarstva.

Traži se optimalno rješenje za učenike OŠ ,,Vladimir Nazor“

Ministarstvo prosvjete komentarisalo je i želju određenog broja roditelja učenika OŠ „Vladimir Nazor“ (koja je srušena), koji su zainteresovani da u ovoj školskoj godini, njihova djeca privremeno (do izgradnje novog objekta škole u Maslinama) nastavu pohađaju u novoj školi u Tološima.

– Ministarstvo će nakon svih prikupljenih informacija, u dogovoru sa upravom tri osnovne škole („Štampar Makarije“, „Radojica Perović“ i „Vladimir Nazor“) i lokalnom zajednicom dogovoriti optimalno rješenje nastale situacije, koja će se riješiti na obostrano zadovoljstvo, kako đaka i njihovih roditelja, tako i samog menadžmenta škole – poručili su iz Ministarstva prosvjete.