Prvi metri asfalta na Jugozapadnoj obilaznici biće postavljeni krajem oktobra | Zvanični sajt kompanije Bemax Zvanični sajt kompanije Bemax

Naše

Vijesti

Mi smo Bemax

Prvi metri asfalta na Jugozapadnoj obilaznici biće postavljeni krajem oktobra

Dionice I i III na Jugozapadnoj obilaznici će, kako su za CdM kazali iz kompanije Bemax, koja je izvođač radova, biti završeni krajem februara naredne godine. Prvi metri asfalta biće postavljeni krajem oktobra.

“U ovom trenutku su završeni svi iskopi i nasipi na trasi, kao i nadvožnjak preko pruge za KAP. Takođe, završeni su radovi na primarnoj fekalnoj i atmosferskoj kanalizaciji. U ovom trenutku se izvode radovi na vodovodu, sekundarnoj atmosferskoj kanalizaciji, javnoj rasvjeti, ivičnjacima, trotoarima i tamponu. Krajem oktobra će otpočeti asfalterski radovi”, kazali su za CdM iz kompanije Bemax.

Rok završetka radova je kraj februara 2020. godine.

“Radovi se izvode prema planiranoj dinamici. Rok za završetak radova biće ispoštovan po ugovoru”, uvjeravaju u ovoj kompaniji.

Podsjećamo, obilaznica je dužine 3.621 metara i podijeljena je na tri dionice i sadrži dva objekta-most preko rijeke Morače, dužine 150 metara i  nadvožnjak u zoni KAP-a, dužine 29,4 metra.

Poprečni profil saobraćajnice definisan je sa dvije kolovozne trake od po sedam metara, razdjelnim ostrvom širine dva metra i obostranim pješačkim stazama dužine po dva metra.

Od prateće infrastrukture predviđena je izgradnja atmosferske kanalizacije, TK kanalizacije, javne rasvjete i vodovoda.

Vodovod se na desnoj obali Moraće spaja sa novoprojektovanim vodovodom duž Cetinjskog puta, a na lijevoj obali će se spojiti sa postojećim vodovodom duž magistranog puta M-2 preko cjelovoda planiranog DUP-om “KAP”.

Duž najvećeg dijela trase biće izgrađen i kolektor fekalne kanalizacije koji ide ka budućem uređaju za prečišćavanje otpadnih voda.

Radovi na izgradnji ove saobraćajnice započeti su početkom avgusta 2018. godine.

Izvor: CdM