Pogledajte kako teku radovi na rekonstrukciji puta Lepenac–Berane | Zvanični sajt kompanije Bemax Zvanični sajt kompanije Bemax

Naše

Vijesti

Mi smo Bemax

Pogledajte kako teku radovi na rekonstrukciji puta Lepenac–Berane

Projekat podrazumijeva osiguranje kosina i unapređenje puta sa gornje i donje strane izradom potpornih zidova kao i sanaciju mostovskih konstrukcija. Obuhvata sanaciju svih propusta i izradu novih, kao i rekonstrukciju kompletne kolovozne konstrukcije na cijeloj dužini trase

Radovi na rekonstrukciji puta Lepenac – Ribarevine – Poda – Berane počeli su 31. jula, a investitor je Uprava za saobraćaj, dok se projekat finansira od sredstava iz Evropske investicione banke. 

Glavni izvođač na projektu je konzorcijum firmi Strabag AG i Bemax doo.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 35.731.859,52 eura bez PDV-a.

“Ugovor za predmetne radove potpisan je 8. oktobra 2020. Radovi nijesu počeli ranije zbog neriješenih imovinskih odnosa zbog kojih investitor nije mogao da dobije građevinsku dozvolu”, kazao je za Portal Analitika tehnički direktor Bemaxa Milo Muhadinović

Ukupna dužina cijele dionice je oko 40 kilometara i projekat je podijeljen na tri dionice i to Lepenac – Ribarevine ukupne dužine 12,90 km, Ribarevine – Poda ukupne dužine 14,90 km i Poda – Berane ukupne dužine 12,70 km. 

“Projekat podrazumijeva osiguranje kosina i unapređenje puta sa gornje i donje strane izradom potpornih zidova kao i sanaciju mostovskih konstrukcija”, objašnjava Muhadinović.

Projekat takođe, kako dodaje naš sagovornik, obuhvata sanaciju svih propusta i izradu novih na projektom predviđenim mjestima kao i rekonstrukciju kompletne kolovozne konstrukcije na cijeloj dužini trase.

“Trenutno se na projektu izvode radovi na potpornim konstrukcijama i šipovima kao fundiranju za potporne konstrukcije, te na zemljanim radovima za potrebe formiranja kosina. U narednom periodu ćemo nastaviti sa istim radovima”, kaže Muhadinović. 

Rok za završetak radova je 24 mjeseca.

“Što znači da je datum završetka radova 31. jul 2025. godine”, zaključuje Muhadinović.