Počeli radovi na regulaciji korita Tare, konsultovani vodeći eksperati iz oblasti ekologije | Zvanični sajt kompanije Bemax Zvanični sajt kompanije Bemax

Naše

Vijesti

Mi smo Bemax

Počeli radovi na regulaciji korita Tare, konsultovani vodeći eksperati iz oblasti ekologije

Tara je u dijelu ispod petlje Mateševo u pravcu kosine ka naplatnoj rampi već potkopala i odnijela dio ranije izvedene betonske obaloutvrde. Završetak radova planiran je za kraj novembra tekuće godine ukoliko to vremenski uslovi dozvole

Kompanija Bemax otpočela je sa radovima na regulaciji rijeke Tare – projektu rekonstrukcije kao podizvođač glavnom izvođaču kineskoj kompaniji CRBC.

Radove je kompanija Bemax počela 18. septembra, a izvode se u skladu sa revidovanim glavnim projektom odobrenim od strane Državne revizione komisije.

“Kompanija Bemax nije izvodila radove na obaloutvrdama koje su već izvedene tako da su po ovom projektu rekonstrukcije obuhvaćeni radovi na sanaciji već izvedenih obaloutvrda kao i izrada novih na mjestima gdje je to predviđeno projektom”, objašnjava za Portal Analitika tehnički direktor Bemaxa, Milo Muhadinović.

Sanacija se, kako kaže, odvija na lijevoj obali rijeke Tare u dužini od 960 metara kao i na desnoj obali u dužini od 750 metara što ukupno predstavlja 1,70 km sanacije.

“Tara je u dijelu ispod petlje Mateševo u pravcu kosine ka naplatnoj rampi Mateševo već potkopala i odnijela dio ranije izvedene betonske obaloutvrde i postoji opasnost da daljim potkopanjem dođe do slijeganja terena i saobraćajnice koja je iznad ovog dijela”, objašnjava Muhadinović.

Radovi se, kako dodaje sagovornik Portala Analitika, izvode i zbog sprečavanja eventualnih daljih šteta na objektima u sastavu auto-puta.

Predmetni radovi, kaže Muhadinović, ne mogu da se izvode na drugačiji način osim da se uđe u korito rijeke i iz tog razloga, a u cilju najvećeg mogućeg smanjenja štete po životnu sredinu a time i po rijeku Taru, kompanija Bemax je konsultovala vodeće eksperte iz oblasti ekologije.

“Oni su nas savjetovali da bi, ako već moraju da se izvode, a moraju i po projektu i iz razloga sprečavanja daljeg potkopavanja objekata i saniranja djelova koje je rijeka već potkopala, najbolje bilo da se ovi radovi izvode prilikom najnižih mogućih vodostaja rijeke Tare kada je većina korita u dužem periodu u suvom stanju te bi radom mašina uz riječne obale bila načinjena najmanja moguća šteta”, napominje Muhadinović.

To je, kako pojašnjava, i glavni razlog zbog čega su sada otpočeli sa radovima, kako bi sve završili prije kišne sezone.

“Nakon podizanja nivoa rijeke, Tara će sama ponovo oblikovati svoje korito u skladu sa hidrodinamičkim režimom toka u ovoj zoni. Završetak radova je planiran za kraj novembra tekuće godine ukoliko to vremenski uslovi dozvole”, zaključuje Muhadinović.