Plete se saobraćajna mreža oko Podgorice: Jugozapadna obilaznica biće završena u roku | Zvanični sajt kompanije Bemax Zvanični sajt kompanije Bemax

Naše

Vijesti

Mi smo Bemax

Plete se saobraćajna mreža oko Podgorice: Jugozapadna obilaznica biće završena u roku

Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da se radovi na izgradnji Jugozapadne obilaznice odvijaju po utvrđenom planu i da ćemo u projektovanim rokovima, a moguće i nešto ranije dobiti jedan vrijedan infrastrukturni objekat koji će značiti puno za budući razvoj Podgorice, istakao je danas gradonačelnik Ivan Vuković prilikom obilaska radova na izgradnji ove saobaćajnice.

On je naglasio da pomenuta saobraćajnica kapitalno važna jer predstavalja i dio budućeg sistema za prečišćavanje otpadnih voda, imajući u vidu da se u njenom trupu nalazi jedan značajan dio primarne kolektorske mreže.

“Jugozapadna obilaznica samo je dio buduće saobraćajne mreže koju “pletemo”oko Podgorice, jer smo unazad nekoliko dana raspisali tender za projektno rješenje za Zapadnu obilaznicu, saobraćajnicu koja bi trebalo da se nadoveže na Jugozapadnu obilaznicu i koja će povezati Cetinjski i Nikšićki put sve do Komanskog mosta, odakle bi trebalo da već sredinom tekuće godine otpočne rekonstrukcija postojećeg puta prema Danilovgradu, odnosno pretvaranje te saobraćajnice u modernu saobraćajnicu bulevarskog tipa”, istakao je Vuković.

On je ocijenio da, ukoliko sve bude po planu, nije nerealno očekivati da za tri godine dobijemo moderan bulevar od podgoričkog aerodrom pa do Danilovgrada.

“To će značiti zatvaranje saobraćajnog prstena oko Podgorice i neće biti značajno samo za gravni grad, nego i za Crnu Goru u cjelini”, zaključio je Vuković.

Izvršni direktor kompanije Bemax, koja je izvođač radova, Veselin Kovačević je saopštio da je do sada odrađen najveći dio zemljanih radova koji su se satojali od iskopa za fekalnu i atmosfersku kanalizaciju gdje su rovovi duboki između 7 i 8 metara.

“Radi se o veoma zahtjevnom i komplikovanom poslu. Na trećoj dionici rute Jugozapadne obilaznice smo završili oko 85 odsto iskopa, na prvoj dionici, gledano od Donjogoričke strane, završeno je preko 50 odsto iskopa, a krajem marta ćemo završiti sa iskopima i tada nam predstoje montažerski radovi na fekalnoj i atmosferskoj kanalizaciji, što će biti završeno u nardednih par mjseseci, odnosno nešto prije roka, što je karakteristika Bemax-a”, istakao je Kovačević.

On je dodao je po pitanju izgradnje mosta u dužini 157 metara, odnosno druge dionice Jugozapadne obilaznice, ugovorna obaveza konzorcijuma Crnagoraputa i Bemax-a bila izrada projektne dokumentacije, koja je završena i poslata na reviziju, dodajući da vrlo brzo očekuje pozitivnu reviziju i nakon toga brzi početak izgradnje mosta.

Radovi na izgradnji ove saobraćajnice započeti su početkom avgusta 2018. godine.

Ukupna ugovorena vrijednost projekta je 15.668.356 eura, što je ujedno i jedan od najvrednijih saobraćajnih projekata na teritoriji glavnog grada. Jugozapadna obilaznica podrazumijeva saobraćajnicu bulevarskog tipa ukupne dužine 3.621 metara. Saobraćajnica će imati četiri trake, nadvožnjak u zoni KAP-a dužine 29,4 metra i novi most preko Morače dužine 157 metara.

Ova saobraćajnica je podijeljena u tri dionice. Dužina prve dionice je 1.354 m. Duž ove dionice, koja počinje od raskrsnice sa Cetinjskim putem, predviđena su četiri saobraćajna priključka. Dužina druge dionice je 200,80 m. Obilaznica na ovoj dionici prelazi preko mosta. Dužina treće dionice iznosi 2.066 m. U ovoj dionici je predviđena izgradnja nadvožnjaka u zoni KAP-a.

 Izvor: CDM