Most na Morači uskoro dobija pilon visok 31 metar | Zvanični sajt kompanije Bemax Zvanični sajt kompanije Bemax

Naše

Vijesti

Mi smo Bemax

Most na Morači uskoro dobija pilon visok 31 metar

Postavljanje pilona na mostu Jugozapadne obilaznice privodi se kraju i radovi će biti završeni do kraja ovog mjeseca. Pilon će biti visok 31 metar, a do sada je odrađeno više od 26 metara.

Inžinjer u tehničkoj pripremi kompanije “Bemax” Jovana Vuksanović objašnj ava da je, tehnološki posmatrano, pilon podijeljen na kampade i za svaku kampadu radi se montaža oplate, montaža armature, postavljanje sedla za provlačenje kosih kablova i betoniranje. Izgradnja pilona počela je krajem prošlog mjeseca.

Vuksanović navodi da nakon izgradnje pilona slijede radovi na postavljanju i utezanju kosih kablova, izradi ivičnih vijenaca i instalacija mosta.

“Pomoćne stubove u koritu rijeke ćemo ukloniti kada vremenski uslovi i vodostaj rijeke Morače to dozvole, strogo vodeći računa o svim ekološkim aspektima”, kazala je Dnevnim novinama Vuksanović.

Ona je potvrdila da će svi radovi biti završeni do 21. maja ove godine, kako je i ranije bilo najavljeno.

“Prema našoj dinamici radovi na asfaltiranju mosta će biti završeni krajem aprila, odnosno spajanje sve tri dionice Jugozapadne obilaznice”, istakla je Vuksanović.

Trenutno se izvode radovi na spajanju instalacija u zoni mosta, posao koji, kako kaže Vuksanović, nije mogao biti ranije odrađen zbog izgradnje platforme za nagurivanje segmenata rasponske konstrukcije mosta.

Takođe, trenutno se izvode i dodatni radovi na ugradnji irigacionog sistema i pejzažnog uređenja.

Izgradnja Jugozapadne obilaznice je investicija vrijedna više od 15 miliona eura, a njena izgradnja je počela 2018. godine.

Iz kompanije “Bemax” navode da je tokom izvođenja radova na prvoj i trećoj dionici napravljena ušteda, pa ukupna investicija, zajedno sa dodatnim radovima, neće preći ugovorenu sumu.

Obilaznica je dužine 3.621 metar, podijeljena je na tri dionice i sadrži dva objekta most preko rijeke Morače, dužine 150 metara i nadvožnjak u zoni KAP-a, dužine 29,4 metra.

Poprečni profil saobraćajnice definisan je sa dvije kolovozne trake od po sedam metara, razdjelnim ostrvom širine dva metra i obostranim pješačkim stazama dužine po dva metra.

Jugozapadna obilaznica predstavlja vezu magistralnog puta Podgorica Cetinje i magistralnog puta Podgorica Petrovac, a koja je samo dio saobraćajnog prstena, koji će glavni grad dobiti tokom narednih godina.

U narednom periodu trebalo bi da se gradi i Zapadna obilaznica, saobraćajnica koja bi trebalo da se nadoveže na Jugozapadnu obilaznicu i koja će povezati Cetinjski i Nikšićki put sve do Komanskog mosta, odakle je prošle godine počela izgradnja bulevara prema Danilovgradu.

Jugozapadna obilaznica je kapitalno važna, jer predstavalja i dio budućeg sistema za prečišćavanje otpadnih voda, imajući u vidu da se u njenom trupu nalazi jedan značajan dio primarne kolektorske mreže.

Projektom izgradnje Jugozapadne obilaznice predviđeno je i izmještanje dalekovoda sa trase, posao koji još nije završen.

Iz kompanije “Bemax” navode da radovi na izmještanju dalekovoda još nisu počeli, jer investitor (Glavni grad) nije riješio problem izmještanja dalekovoda.

Kako je ranije kazala pomoćnica direktora Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Snežana Adžić, u ovoj zoni je tokom realizacije projekta došlo do izmjene planske dokumentacije i detaljnog plana KAP-a i koridora Jugozapadne obilaznice, pa stoga nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi u dijelu izmještanja dalekovoda.

Glavni grad je u obavezi da izmjesti dalekovod, koji ide uz trasu, na propisno rastojanje i ti radovi su još ostali nezavršeni.

Ona je prije par mjeseci kazala da će ovaj posao biti realizovan kada se za to stvore uslovi.