Kompanija Bemax jedina dostavila ponudu | Zvanični sajt kompanije Bemax Zvanični sajt kompanije Bemax

Naše

Vijesti

Mi smo Bemax

Kompanija Bemax jedina dostavila ponudu

Kompanija Bemax jedina je dostavila ponudu na javni oglas za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena sa ležišta Haj Nehaj u Opštini Bar.

Iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da je predmet dodjela ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina tehničko-građevinskog kamena sa tog ležišta.

Rok za podnošenje ponuda bio je 23. jul, a jedinu je dostavila kompanija Bemax, kojoj je Tenderska komisija dodijelila ukupno 100 bodova.

Bemax je u dijelu ponuđenog procentualnog iznosa za obračun koncesione naknade ponudio sedam odsto od tržišne vrijednosti bilansnih ili eksploatacionih rezervi tehničko-građevinskog kamena, gdje mu je dodijeljeno maksimalnih 40 bodova, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva.

Bemaxu je dodijeljeno i maksimalnih 20 bodova za kriterijum koji se odnosi na godišnju rudarsku proizvodnju.

Kompanija je ponudila period trajanja koncesije od 29 i po godina.

Bemaxu je prema kriterijumu reference ponuđača dodijeljeno maksimalnih 15 bodova, na osnovu dugogodišnjeg iskustva kompanije u izvođenju građevinskih radova, kao što je probijanje puteva i tunela, izrada platoa, nasipa, usjeka, iskopa i priprema mineralne sirovine.

Kompanija, kako se dodaje, poštuje realizovanje ugovornih obaveza, redovno uplaćuje koncesione naknade i posjeduje licence i dozvole za obavljanje radova na eksploataciji, miniranju i odgovarajući stručni kadar.

Bemax je takođe dostavio poslovni plan u kojem je naveo da je cilj realizacije koncesije usmjeren na plasiranje mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena kao finalnog proizvoda na domaće tržište i kao međuproizvoda/sirovine u proizvodnji betona i asfalta.

U okviru poslovnog plana, ponuđač je prikazao da je regionalno prepoznatljiv brend u izvođenju građevinskih radova, organizaciono, kadrovski i tehnički osposobljen da izvede najsloženije građevinske projekte u oblasti izgradnje putne i energetske infrastrukture, infrastrukturnih objekata, kao i rezidencijalnih i objekata visokogradnje.