Izgradnja centralnog stuba na mostu preko Morače | Zvanični sajt kompanije Bemax Zvanični sajt kompanije Bemax

Naše

Vijesti

Mi smo Bemax

Izgradnja centralnog stuba na mostu preko Morače

Izgradnja Jugozapadne obilaznice u Podgorici biće završena do aprila naredne godine, kazala je Dnevnim novinama koordinator za niskogradnju u kompaniji Bemax Jovana Vuksanović.

Jugozapadna obilaznica, ukupne dužine 3,34 kilometra, sastoji se iz tri faze, čija je ukupna vrijednost oko 16 miliona eura, što je čini najvećim infrastrukturnim putnim projektom u glavnom gradu.

Radovi na dionici I i III biće završeni do 31. avgusta 2020. godine, a radovi na mostu u aprilu naredne godine.

Vuksanović navodi da su na dionici I i III Jugozapadne obilaznice završeni skoro svi radovi predviđeni osnovnim ugovorom. Ostalo je, kako kaže, da se odradi završni sloj asfalta i horizontalna signalizacija.

Na dionici II Jugozapadne obilaznice, odnosno na izgradnji mosta preko rijeke Morače, trenutno se radi na izradi platforme za naguravanje koja služi za izradu segmenata mosta, koji čine rasponsku konstrukciju mosta.

“Završena je pomoćna konstrukcija i obalni stubovi. Zbog same metodologije izvođenja radova na mostu, ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali i nivo rijeke Morače bude dovoljno nizak, naš plan je da se u toku maja mjeseca ‘uđe’ u rijeku kako bi se počela izgradnja centralnog stuba. Rok za završetak radova na mostu je april 2021. godine”, kazala je Vuksanović.

Ističe da su zbog novonastale situacije imali poteškoća u nabavci materijala, te da su morali smanjiti broj radnika na gradilištu kako bi se ispoštovala predviđena socijalna distanca.

“Bez obzira na sve poteškoće, radovi idu predviđenom dinamikom i biće završeni u predviđenom roku, a mi ćemo nastojati da radove završimo i prije ugovorenog roka”, istakla je Vuksanović.

Izgradnja Jugozapadne obilaznice počela je u avgustu 2018. godine. Predstavlja saobraćajnicu primarne mreže, koja čini vezu između magistralnog puta Podgorica-Cetinje i magistralnog puta Podgorica-Petrovac.

Podgorica će na ovaj način izgraditi dio saobraćajnog prstena oko grada, jer će nakon završetka izgradnje obilaznice grad biti značajno rasterećen od tranzitnog saobraćaja.

Obilaznica je dužine 3.621 metar, a podijeljena je na tri dionice i sadrži tri objekta most preko rijeke Morače, dužine 150 metara, nadvožnjak u zoni KAP-a, dužine 29,4 metra i podvožnjak prema Botunu.

Prva dionica, duga 1,35 kilometara, proteže se od raskrsnice sa Cetinjskim putem do mosta preko rijeke Morače, druga dionica je duga 200 metara i na njoj se nalazi most, dok je treća dionica, od mosta preko rijeke Morače do raskrsnice sa putem Podgorica-Petrovac, a duga je dva kilometra.

Podvožnjak prema Botunu biće završen do 21. maja

Paralelno sa radovima na ove tri dionice Jugozapadne obilaznice, u toku su i radovi na podvožnjaku prema Botunu.

Vuksanović objašnjava da su ovi radovi predmet posebnog ugovora sa investitorom.

“Naime, osnovnim ugovorom nije tretiran postojeći put prema Botunu, pa je investitor (Glavni grad Podgorica) pokrenuo postupak izrade projektne dokumentacije i revidovanja iste kako bi se dobila građevinska dozvola i stvorili zakonski uslovi za pokretanje tenderske procedure”, kazala je Vuksanović.

Radovi na nadvožnjaku počeli su u martu, a biće završeni do 21. maja ove godine. Ugovorena vrijednost ovih radova je 681.850 eura sa PDV-om.