Bemax: Platili smo državi više od dva i po miliona eura za koncesione naknade | Zvanični sajt kompanije Bemax Zvanični sajt kompanije Bemax

Naše

Vijesti

Mi smo Bemax

Bemax: Platili smo državi više od dva i po miliona eura za koncesione naknade

Nakon što je na jučerašnjoj konferenciji za novinare potpredsjednik Vlade Dritan Abazović doveo u vezu Bemax sa nelegalnim vađenjem šljunka iz Morače, iz te kompanije su saopštili da imaju validan Ugovor za regulacuju toka i uklanjanje viška materijala iz rijeke, te da su do sada platili više od dva i po miliona eura za koncesione naknade.

Reagovanje kompanije Bemax prenosimo u cjelosti. 

Nakon nekoliko iznešenih sumnji o mogućem učešću kompanije BEMAX u nelegalnom vađenju šljunka želimo javnosti da predočimo situaciju kakva činjenično jeste, a ne kako neko sumnja da je možda bilo.

Kompanija BEMAX i na današnji dan ima validan Ugovor za regulacuju toka i uklanjanje viška materijala iz rijeke Morače. Ugovor od 10.09.2014. je napravljen na 60 mjeseci a produžen 25.12.2019. sa trajanjem do 31.10.2022. i nije istekao 2020 kako je izjavio ministar Stijović. Znači neko ga je loše informisao i obmanuo. O našem radu u proteklom periodu na lokaciji koja je Ugovorom precizno odredjena i iz čijih granica nijesmo izlazili, lako je doći i uvjeriti se, jer su urađeni zaštitni nasipi sa obije strane rijeke Morače i time trajno spriječeno plavljenje okolnih sela Grbavci i Botun. Izlaskom na teren je to lako provjeriti. Ne samo što je posao odrađen po važećim projektima i svim standardima već je  na tim nasipima sagrađena i asfaltirana saobraćajnica. Napominjemo o našem trošku. Za sav odvezeni višak materijala plaćene su obaveze prema državi  u skladu sa Ugovorom (visina nadoknade koja se plaća je 2,78 eura po m3 odvezenog materijala) o čemu postoje inspekcijski zapisnici i uplate u državni budžet. Sve to postoji dokumentovano i kod nas i u vašem ministarstvu.

Dana 02.12.2020 od strane Uprave za vode smo dobili nalog za privremeno zaustavljanje radova na projektu regulacije toka Morače do okončanja istraživanja o posledicama pada izdašnosti izvorišta Bolje sestre. Već 03.12.2020. godine sve mašine Bemax-a su povučene sa lokacije na kojoj smo imali dozvolu za regulaciju toka. Pošto na lokaciji u selu Mitrovići u blizini rijeke Morače postoji lager materijala iz proteklog perioda (za koji su plaćene sve obaveze prema državi) period do 30.09.2021. je iskorišćen da se taj materijal preveze do našeg drobilčnog postrojenja udaljenog 5 km. Napominjemo zbog javnosti da od 03.12.2020. ni jedna naša građevinska mašina nije bila prisutna u koritu rijeke Morače a od 01.10.2021. ni na pomenutoj lokaciji za lagerovanje materijala na obali rijeke. Ističemo da smo  više od 10 godina bili prisutni na regulaciji toka Morače, na od Uprave za vode projektom predviđenim lokacijama i uredno platili sve viškove iskopanog materijala. A što je najvažnije, zbog preciznog informisanja javnosti za protekli period našeg prisustva na pomenutoj lokaciji a zaključno sa 01.10.2021. BEMAX je platio značajno više od 1.000.000,00 eura (slovima milion eura). Priznaćete da taj iznos juče nije tako prezentovan javnosti, ni približno.

Želimo da naglasimo da se kompanija BEMAX kao osnovnom djelatnošću bavi proizvodnjom  betona i asfalta, a da za obavljanje proizvodnih aktivnosti u proteklom periodu istovremeno koristi TG kamen iz 6 kamenoloma širom Crne Gore. Za taj posao plaćamo  koncesione naknade koje redovno izvršavamo, a one iznose značajno više od 1.500.000,00 eura (slovima milion i pet stotina hiljada eura).

Iz priloženog se vidi da je BEMAX po pitanju koncesionih naknada za korišćenje TG materijala za potrebe svoje proizvodnje platio državi više od 2.500.000,00 eura.

Zbog javnosti napominjemo da je kompanija BEMAX za cijeli period izvođenja radova na autoputu svu količinu TG kamena koristila isključivo sa trase auto puta, a u skladu sa dozvolama dobijenim kao podizvođač kineske kompanije CRBC na pomenutoj dionici. Samim tim svakom dobronamjernom je jasno da mi nijesmo imali nikakve potrebe da na trasi autoputa koristimo materijale sa pomenutog Moračkog lokaliteta.

Kao veliki poreski obaveznik BEMAX je u proteklih 15 godina redovno kontrolisan i poštovali smo sve zakonske odluke donešene prema našoj firmi, a tako ćemo raditi i ubuduće. Sve ovo je prepoznato i kod stranih investitora sa kojima stalno saradjujemo, a i ubuduće ćemo sarađivati na projektima širom Crne Gore.

Nadamo se, da ćete nakon detaljne kontrole i jučerašnjeg prilično bombastično tendecioznog press-a makar obavijestiti javnost i o rezultatima prave kontrole na čemu smo vam unaprijed zahvalni .