Asfaltirane ulice Iva Vizina i Evropska | Zvanični sajt kompanije Bemax Zvanični sajt kompanije Bemax

Naše

Vijesti

Mi smo Bemax

Asfaltirane ulice Iva Vizina i Evropska

Ukupna dužina saobraćajnica koje će se asfaltirati nakon postavljanja glavnog gradskog kolektora je pet kilometara. Predviđena je ugradnja dva asfaltna sloja, BNS sloja debljine osam centimetara i završnog habajućeg sloja u debljini od četiri centimetra. Sada se vrši ugradnja BNS sloja, a po završetku svih radova na trasi kolektora vršiće se ugradnja završnog habajućeg sloja kako bi se isti izveo u potrebnom kvalitetu i bez prekida – objasnila je koordinatorka za niskogradnju u kompaniji ,,Bemax“ Jovana Vuksanović

asfaltiranje.jpg

U okviru izgradnje glavnog gradskog kolektora za transport otpadnih voda sa lokacije postojećeg na lokaciju novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (dužina 5,5 kilometara) tokom vikenda su asfaltirane ulice Iva Vizina i Evropska sa kojih je uklonjen asfalt tokom izgradnje kolektora.

RADOVI

Iz kompanije ,,Bemax“, koja izvodi radove, kazali su za Pobjedu da je dužina saobraćajnica koje su sada asfaltirane jedan kilometar. Kako se bude određena dionica kolektora završavala i sprovela predviđena ispitivanja cjevovoda, dodaju oni, tako će se izvršiti i njihovo asfaltiranje.

– Ukupna dužina saobraćajnica koje će se asfaltirati nakon postavljanja glavnog gradskog kolektora je pet kilometara. Predviđena je ugradnja dva asfaltna sloja, BNS sloja debljine osam centimetara i završnog habajućeg sloja u debljini od četiri centimetra. Sada se vrši ugradnja BNS sloja, a po završetku svih radova na trasi kolektora vršiće se ugradnja završnog habajućeg sloja kako bi se isti izveo u potrebnom kvalitetu i bez prekida – objasnila je koordinatorka za niskogradnju u kompaniji ,,Bemax“ Jovana Vuksanović.

ULAGANJA

Podsjetivši da je vrijednost radova 6.630.000 eura, Vuksanović navodi da je izgradnja glavnog gradskog kolektora jedna od komponenti sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

– Kolektor se proteže od Ulice 8. marta na Zabjelu, preko Ulice Iva Vizina pa dalje kroz naselje Dahna, Dajbabe, sve do lokacije u blizini Kombinata aluminijuma, gdje će se nalaziti buduće postojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ukupna dužina glavnog kolektora je 5,5 kilometara. U sklopu glavnog gradskog kolektora izvode se radovi na postavljanju sekundarne kanalizacione mreže i vodovoda – objašnjava Vuksanović.

Podsjeća da su ovi radovi počeli u maju ove godine.

– Radovi se izvode predviđenom dinamikom i kvalitetno, u skladu sa pravilima struke – zaključila je koordinatorka za niskogradnju u kompaniji ,,Bemax“, uz napomenu da je rok za završetak posla maj naredne godine.