Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Vjetropark ,,Možura’’

Dužina saobraćajnica: 14,08 km
Broj temelja vjetro generatora: 23 kom

Stepen izvršenosti objekta:

  • Zemljani radovi – Iskop: 580 316 m3 – urađeno 100%
  • Zemljani radovi – Nasip : 300 592 m3 – urađeno 100%
  • Betonski i armirano betonski radovi: 12 898 m3 – urađeno 100%

Realizacija radova na vjetroparku Možura podijeljena je u dvije faze.
Prva faza je obuhvatala izgradnju pristupnog puta koji predstavlja vezu vjetroelektrane Možura sa postojećim magistralnim putem M-2.4 Bar-Ulcinj, takođe i izgradnju servisnog puta koji se nalazi unutar same vjetroelektrane duž grebena Možura, kao i izgradnju prilaznih puteva sa platformama i pristupnog puta do trafostanice.

Investitor:

Možura Wind Park d.o.o.

Status:

Završeno

Godina:

2017 -2018

Vrijednost ugovorenih radova:

17.500.000 €

Radovi na prvoj fazi su započeti u julu 2016, završeni su u januaru 2017 godine. Ukupna dužina izgrđenih puteva iznosi 14,08 km.
Investitor je Možura Wind Park a izvođač je Shanghai Electric Power Engineering (Montenegro) LLC, dok je Bemax angažovan kao podizvođač na ovom projektu.

 

 

Druga faza obuhvata armirano-betonske radove na izradi 23 temelja vjetrogeneratora, radove na uzemljenju i polaganju kablova jake struje, kao i radove na instalacijama slabe struje.
Rok za završetak radova je 4 mjeseca.
Investitor je Možura Wind Park, izvođač je Shanghai Electric Power Engineering (Montenegro) LL.

 

 

 

 

Dodatni radovi radovi na VP Možura (dopuna sistema uzemljenja)
Stepen izvršenosti objekta:

  • Zemljani radovi – Iskop: 2.737 m3 – urađeno 100%
  • Zemljani radovi – Nasip : 732 m3 – urađeno 100%

 

 

 

 

 

Dodatni radovi radovi na VP Možura (dopuna sistema uzemljenja – II faza)
Stepen izvršenosti objekta:

  • Zemljani radovi – Iskop: 1.152 m3 – urađeno 100%
  • Zemljani radovi – Nasip : 1.561 m3 – urađeno 100%