Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na rekonstrukciji puteva, Cetinje

PARTIJA 1 – UNAPREĐENJE PUTEVA U GRADSKOM PODRUČJU

  • Asfalterski radovi: 976 t – urađeno 100%

PARTIJA 3 – UNAPREĐENJE LOKALNIH i NEKATEGORISANIH PUTEVA U RIJEČKOJ NAHIJI

  • Asfalterski radovi: 4.500 t – urađeno 100%

Investitor:

Prijestonica Cetinje

Status:

Završeno

Godina:

2020

Vrijednost ugovorenih radova:

1.000.000 €