Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Turističko naselje Smokvice

Saobraćajnicasa pratećom infrastrukturom na trasi, urbanistička parcela UPS

Dužina saobraćajnice: 2,62 km

Stepen izvršenosti objekta:

  • Zemljani radovi – Iskop: 115.193,07  m3 – urađeno 60%
  • Zemljani radovi – Nasip: 14.555,23  m3 – urađeno 30%
  • Betonski i armiranobetonski radovi: 7.755 m3 –  urađeno 0%
  • Asfalterski radovi: 2.860 t – urađeno 0%

Investitor:

Boticelli Land Development d.o.o. Budva & Ava Development d.o.o. Budva & V.A.S. Invest d.o.o.

Status:

U toku

Godina:

2018 –

Vrijednost ugovorenih radova:

9.000.000 €