Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Turistički objekat vile ,,Kuljače’’

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji turističkih obekata (Vile br. 1, 2, 3,4 i 5) i  uređenju terena oko Vile br. 1, na urb. Parcelama br. A49, A50, A51, A52, A53 , u ovkiru bloka “Andričići”, KO Kuljače

Izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih i instalaterskih radova.

  • Bruto površina objekta: 2.256,03 m2
  • Količina betonskih radova: 4.358,57 m3

Investitor:

Dubki d.o.o. Budva

Status:

Završeno

Godina:

2010 – 2018

Vrijednost ugovorenih radova:

2.000.000 €