Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Stambeno-poslovni objekat ,,Adađo’’

Izvođenje radova I faze (nadzemna etaža-prizemlje) na objektu na urbanističkoj parceli br.6.11. u zahvatu DUP-a “Budva Centar-izmjene i dopune”

  • Bruto površina objekta: 8.763,62 m2
  • Količina betonskih radova: 4.250,27 m3

Investitor:

Adađo d.o.o. Podgorica

Status:

Završeno

Godina

2017 – 2019

Vrijednost ugovorenih radova:

6.500.000 €