Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Stambeno-poslovni objekat ,,Adađo’’

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji stambenog objekta kolektivnog stanovanja sa djelatnostima na urb. parcelama D, E i F u zahvatu DUP-a “Konik-sanacioni plan-Zona VII”

  • Bruto površina objekta: 8.763,62 m2
  • Količina betonskih radova: 4.250,27 m3

Investitor:

Adađo d.o.o. Podgorica

Status:

Završeno

Godina

2017 – 2019

Vrijednost ugovorenih radova:

6.500.000 €