Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Stambeno-poslovni kompleks “Tološki apartmani”

Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih radova, radova na instalacijama vodovoda, kanalizacije, jake i slabe struje, mašunskim instalacijama, kao i radova na uređenju terena.

  • Bruto površina objekta: 3.800,00 m2
  • Količina betonskih radova: 1.563,3 m3

Investitor:

Bemax d.o.o.

Status:

Završeno

Godina:

2011 – 2013

Vrijednost ugovorenih radova:

2.000.000 €

Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih radova, radova na instalacijama vodovoda, kanalizacije, jake i slabe struje, mašunskim instalacijama, kao i radova na uređenju terena.

  • Bruto površina objekta: 3.800,00 m2
  • Količina betonskih radova: 1.568,00 m3

Investitor:

Darko Laković & Bemax d.o.o.

Status:

Završeno

Godina:

2011 – 2013

Vrijednost ugovorenih radova:

2.000.000 €

Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih radova, radova na instalacijama vodovoda, kanalizacije, jake i slabe struje, mašunskim instalacijama, kao i radova na uređenju terena.

  • Bruto površina objekta: 12.400,00 m2
  • Količina betonskih radova: 6.471,15 m3

Investitor:

Bemax d.o.o.

Status:

Završeno

Godina:

2008 – 2011

Vrijednost ugovorenih radova:

5.000.000 €

Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih radova, radova na instalacijama vodovoda, kanalizacije, jake i slabe struje, mašunskim instalacijama, kao i radova na uređenju terena.

  • Bruto površina objekta: 14.300,00 m2
  • Količina betonskih radova: 7.595,56 m3

Investitor:

Sea Colony d.o.o. Podgorica

Status:

Završeno

Godina:

2008 – 2011

Vrijednost ugovorenih radova:

5.500.000 €