Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Stambeno-poslovni kompleks “Fontana”, Budva

Izgradnja stambeno poslovnog kompleksa,koji čine: Objekat A, Objekat A-B, Objekat B, Objekat C i Objekat D, na urbanističkoj parceli br.10.31, Blok 10 C u zahvatu DUP “Budva Centar” u Budvi.
Izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih radova, radova na instalacijama vodovoda, kanalizacije, jake i slabe struje, mašinskim instalacijama, kao i radova na uređenju terena.

  • Bruto površina objekta: 28.277,28 m2
  • Količina betonskih radova: 19.024,09 m3

Stambeno poslovni kompleks “Fontana Centar Budva”

Investitor:

ICL Inženjering d.o.o. Podgorica

Status:

Završeno

Godina:

2012 – 2017

Vrijednost ugovorenih radova:

20.000.000 €