Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Stambeno – poslovni objekat ,,Royal Garden’’

Izvođenje radova I faze (nadzemna etaža-prizemlje) na objektu na urbanističkoj parceli br.6.11. u zahvatu DUP-a “Budva Centar-izmjene i dopune”

  • Bruto površina objekta: 8.763,62 m2
  • Količina betonskih radova: 4.250,27 m3

Investitor:

Modena Gradnja d.o.o. Budva

Status:

Završeno

Godina:

2015 – 2016

Vrijednost ugovorenih radova:

3.000.000 €