Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Sportska dvorana Bemax Arena

Površina objekta: rekonstrukcija dijela objekta ukupne postojeće površine 5.223 m2

Stepen izvršenosti objekta:

  • Zemljani radovi: urađeno 100% ;
  • Betonski i armirano betonski radovi: urađeno 100%
  • Završni radovi: urađeno 100%

Investitor:

Bemax d.o.o. & KSCG

Status:

Završeno

Godina:

2017 – 2019

Vrijednost ugovorenih radova:

5.500.000 €