Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Soliter Podgorica

Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektu centralnih djelatnosti na UP 9, zona „B“, u zahvatu DUP-a „Rekreativno – kulturna zona na obali Morače, južni dio“- Izmjene i dopune, u Podgorici.

  • Bruto površina objekta: 5.460,00 m2
  • Količina betonskih radova: 3.754,08 m3

Investitor:

Normal Company d.o.o. Podgorica

Status:

Završeno

Godina:

2016

Vrijednost ugovorenih radova:

2.000.000 €