Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na sanaciji klizišta Markovići

Izvođenje pripremnih, geodetskih,zemljanih i  AB radova na konstrukciji na šipovima Ø600,900 i 1000 mm, izrada AB potpornih konstrukcija, odvodnjavanje, sanacija  kolovozne konstrukcije, radova na saobraćajnoj signalizaciji i opremi.

  • Ukupno iskopa: 20.492,72 m3
  • Ukupno nasipa: 13.191,46 m3
  • Količina betonskih radova: 6.383,86 m3

Investitor:

Bemax d.o.o.

Status:

Završeno

Godina:

2015

Vrijednost ugovorenih radova:

3.500.000 €