Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Rose

Izvođenje grubih građevinskih radova na izgradnji objekta, saobraćajnice i uređenju terena, u okviru rezidencijalnog kompleksa za odmor sa pratećim sportskim i pomoćnim sadržajima, na urbanističkoj parceli UP 12, KO Rose, opština Herceg Novi

  • Bruto površina objekta: 1.128,21 m2
  • Količina betonskih radova: 3.519,58 m3

Investitor:

Kastelinvest d.o.o. Herceg Novi

Status:

Završeno

Ukupna investicija:

2016 – 2019

Vrijednost ugovorenih radova:

1.500.000 €