Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na rekonstrukciji puta Mojkovac–Lubnice, dionica Mojkovac–Vragodo

Dužina saobraćajnice: 8 km

  • Zemljani radovi – Iskop: 157.021 m3 – urađeno 96%
  • Zemljani radovi – Nasip: 126.128 m3 – urađeno 82%
  • Betonski i armiranobetonski radovi: 30.045 m3 – urađeno 78%
  • Asfalterski radovi: 14.570,2 t – urađeno 0%

Investitor:

Uprava za saobraćaj

Status:

U toku

Godina:

2020 –

Vrijednost ugovorenih radova:

13.500.000 €