Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na rekonstrukciji regionalnog puta R-20 (R-12), I FAZA – Ulaz u Petnjicu

Rekonstrukciji regionalnog puta R-20 (R-12) Berane–Trpezi-Kalače, dionica Berane-Petnjica, I FAZA – Ulaz u Petnjicu

Izvođenje građevinskih  i građevinsko-zanatskih radova na: trasi, AB potpornim zidovima, odvodnjavanju, drenaži, izgradnji mosta, saobraćajnoj signalizaciji  i opremi puta, kao i svi geodetski radovi.

  • Dužina trase: 3,64 km
  • Ukupno iskopa: 190.127,47 m3
  • Ukupno nasipa: 30.853,18 m3
  • Količina betonskih radova: 4.376,94 m3

Investitor:

Direkcija za saobraćaj

Status:

Završeno

Godina:

2016-2017

Vrijednost ugovorenih radova:

3.500.000 €