Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na rekonstrukciji puta Slijepač most-Tomaševo-Pljevlja

Rekonstrukcija puta Slijepač most-Tomaševo-Pljevlja, dionica Pavino Polje-Kovren

Izvođenje zemljanih radova na iskopima  i nasipima, izrada donjeg nosećeg sloja, izgradnja armirano-betonskih pločastih, sandučastih i cjevastih propusta, AB potpornih zidova, asfalterskih radova na objektima, osmatranje objekata i tla.

  • Dužina trase: 4,46 km
  • Ukupno iskopa: 26.944,90 m3
  • Ukupno nasipa: 62.679,86 m3
  • Količina betonskih radova: 8.475,41 m3

Investitor:

Crnagoraput a.d.Podgorica

Status:

Završeno

Godina:

2013 – 2014

Vrijednost ugovorenih radova:

2.500.000 €