Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Rekonstrukcija puta Berane–Kolašin, dionica Berane – Lubnice

Izvođenje radova na rekonstrukciji puta Berane –Kolašin, Dionica Berane – Lubnice, L=10,356 km

Izvođenje pripremnih radova,  radova na donjem i gornjem stroju, na zaštiti kosina,  na objektima- izradi betonskih cjevastih propusta, na izgradnji armirano-betonskih potpornih zidova, na izgradnji dva mosta izmještanju vodovoda, na izradi saobraćajne signačizacije i opreme puta.

  • Dužina trase: 10,356 km
  • Ukupno iskopa: 122.710,36 m3
  • Ukupno nasipa: 31.890,00 m3
  • Količina betonskih radova: 948,06 m3

Investitor:

Direkcija za saobraćaj

Status:

Završeno

Godina:

2013 2015

Vrijednost ugovorenih radova:

7.000.000 €