Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na rekonstrukciji puta Berane–Kolašin, dionica Lubnice-Jelovica

Rekonstrukcija puta Berane–Kolašin, dionica Lubnice-Jelovica

Izvodjenje  radova na izgradnji Trase ”Lubnice-Jelovica” (km 10+321.910 do km 16+932.409), sa pripadajućim  potporno-obložnim zidovima i geotehničkim konstrukcijama, kao i radova na izradi pločastih propusta i radova na izgradnji galerije (km 11+410 do km11+490), na projektu izgradnje tunela i rekonstrukcije puta na dionici puta Lubnice – Jezerine.

Dužina saobraćajnice: 6,61 km

Stepen izvršenosti objekta:

  • Zemljani radovi – Iskop: 221.734 m3 – urađeno 100%
  • Zemljani radovi – Nasip: 25.297 m3 – urađeno 100%
  • Betonski i armiranobetonski radovi: 10.557 m3 – urađeno 100%
  • Dodatni betonski i armiranobetonski radovi: 1.060 m3 – urađeno 100%
  • Asfalterski radovi: 11.462 t – urađeno 100%

Investitor:

EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo, Ogranak (dio stranog društva) Podgorica

Status:

Završeno

Godina:

2017 – 2021

Vrijednost ugovorenih radova:

6.000.000 €