Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na rekonstrukciji magistralnog puta M-2, dionica Ribarevina-Mojkovac

Rekonstrukcija Magistralnog puta M-2 dionica Ribarevina-Mojkovac lokalitet »Lepenac« , izgradnja III trake

Investitor:

Direkcija za saobraćaj

Status:

Završeno

Godina:

2017 – 2018

Vrijednost ugovorenih radova:

4.000.000 €

Dužina saobraćajnice: 7,6 km

Stepen izvršenosti objekta:

  • Zemljani radovi – Iskop: 74.541 m3 – urađeno100%
  • Zemljani radovi – Nasip: 49.560 m3 – urađeno 100%
  • Betonski i armiranobetonski radovi: 8.173 m3 – urađeno 100%
  • Asfalterski radovi: 20.294 t – urađeno 100%

Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na trasi,AB potpornim zidovima,AB montažnim propustima,AB poluobjektima,odvodnjavanju,drenaži,saobraćajnoj signalizaciji  i opremi puta,kao i svi geodetski radovi.

Dodatni radovi na Rekonstrukciji Magistralnog puta M-2 dionica Ribarevina-Mojkovac  (potporni zidovi)

Stepen izvršenosti objekta:

  • Zemljani radovi – Iskop: 10.387 m3 – urađeno 100%
  • Zemljani radovi – Nasip:   4.768 m3 – urađeno 100% 
  •  Betonski i armiranobetonski radovi: 2.844 m3 – urađeno 100%