Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na rekonstrukciji magistralnog puta M-2, raskrnica sa obilaznicom Golubovci

Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Petrovac – Podgorica, II faza raskrnica sa obilaznicom Golubovci – raskrsnica sa putem za aerodrom

Dužina saobraćajnice: 2,6 km

Stepen izvršenosti objekta:

  • Zemljani radovi – Iskop: 46.011 m– urađeno 100%
  • Zemljani radovi – Nasip: 65.200 m– urađeno 100%
  • Betonski i armiranobetonski radovi: 5.038 m3– urađeno 100%
  • Asfalterski radovi: 15.468 t – urađeno 100%                     

Investitor:

Direkcija za saobraćaj

Status:

Završeno

Godina:

2018

Vrijednost ugovorenih radova:

5.000.000 €