Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.4 Petrovac-Bar

Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.4 Petrovac-Bar od km 18+200 do km 20+200 (Bulevar Bar)

Izvođenje radova na trasi puta, potpornim zidovima, pločastim popustima, mostu,  hidrotehničkih i elektromontažnih radova.

  • Dužina trase: 2,00 km
  • Ukupno iskopa: 39.911,16 m3
  • Ukupno nasipa: 26.214,31 m3
  • Količina betonskih radova: 638,52 m3

Investitor:

Direkcija za saobraćaj

Status:

Završeno

Godina:

2011 – 2012

Vrijednost ugovorenih radova:

3.500.000 €