Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na rekonstrukciji dijela magistralnog puta M-2, raskrsnica Budva-Cetinje-Bečići

Rekonstrukcija dijela magistralnog puta M-2, spajanje dva bulevara od Budve do Bečića sa rekonstrukcijom raskrsnice Budva-Cetinje-Bečići

Izvođenje građevinskih  i građevinsko-zanatskih radova na: trasi, potpornim zidovima, AB konstrukcijama,  AB galeriji i stepeništu, saobraćajnoj signalizaciji  i opremi, atmosferskoj kanalizaciji i na osmatranju tla i objekata.

  • Dužina trase: 0,7 km
  • Ukupno iskopa: 37.470,37 m3
  • Ukupno nasipa: 18.329,96 m3
  • Količina betonskih radova: 5.806,54 m3

Investitor:

Direkcija za saobraćaj

Status:

Završeno

Godina:

2015 – 2016

Vrijednost ugovorenih radova:

4.000.000 €