Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na saobraćajnici golf terena Luštica

Dužina saobraćajnice: 1,1 km

  • Zemljani radovi – Iskop:  13.024,00 m3 – urađeno 38%
  • Zemljani radovi – Nasip:  8.362,00 m3 – urađeno 21%
  • Betonski i armirano betonski radovi: 1.000,00 m3 – urađeno 17%
  • Asfalterski radovi: 1.893,00 t – urađeno 0%

Investitor:

Luštica Development

Status:

U toku

Godina:

2023 –

Vrijednost ugovorenih radova:

2.500.000 €