Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na rekonstrukciji regionalnog puta Kolašin – Mateševo

Dužina puta je oko osam i po kilometara, pri čemu se na tri dionice ukupne dužine oko 1,5 kilometara vrši korekcija postojećih elemenata situacionog puta, dok se na ostatku puta vrši struganje postojećeg i presvlačenje novim habajućim slojem asfalta.

Dužina saobraćajnice: 9 km

  • Zemljani radovi – Iskop:  123.478,00 m3 – urađeno 100%
  • Zemljani radovi – Nasip:  5.718,00 m3 – urađeno 100%
  • Betonski i armirano betonski radovi: 2.816,00 m3 – urađeno 100%
  • Asfalterski radovi: 9.990,00 t – urađeno 100%

Investitor:

Uprava za saobraćaj

Status:

Završeno

Godina:

2023 – 2024

Vrijednost ugovorenih radova:

6.500.000 €

SANACIJA KLIZIŠTA MATEŠEVO – KOLAŠIN

Dužina trase: 250 m

  • Zemljani radovi – Iskop:  4.306,00 m3 – urađeno 100%
  • Zemljani radovi – Nasip:  990,5 m3 – urađeno 100%
  • Betonski i armirano betonski radovi: 2.150,00 m3 – urađeno 100%
  • Asfalterski radovi: 740,00 t – urađeno 100%

Investitor:

Uprava za saobraćaj

Status:

Završeno

Godina:

2023 – 2024

Vrijednost ugovorenih radova:

1.500.000 €