Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na rekonstrukciji magistralnog puta M-2, DIONICA: Lepenac – Ribarevine – Poda – Berane

Rekonstrukcijom je predviđena zamjena kolovozne konstrukcije, izrada potpornih zidova, sanacija/rekonstrukcija kosina, mostova i tunela, kao i rekonstrukcija raskrsnice putnih pravaca: Berane centar, Andrijevica i Aerodrom.

Dužina saobraćajnice: 39,8 km

  • Zemljani radovi – Iskop:  565.328,00 m3 – urađeno 36%
  • Zemljani radovi – Nasip:  226.895,00 m3 – urađeno 34%
  • Betonski i armirano betonski radovi: 60.095,00 m3 – urađeno 55%
  • Asfalterski radovi: 56.577,00 t – urađeno 0%

Investitor:

Uprava za saobraćaj

Status:

U toku

Godina:

2023 –

Vrijednost ugovorenih radova:

32.500.000 €