Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na izgradnji magistralnog puta Risan-Žabljak, dionica tunel Ivica-Motički Gaj

Radovi na izgradnji magistralnog puta Risan-Žabljak, Dionica: ulaz u tunel Ivica-Motički Gaj (km 3+090.50 – km 16+683.17)

Radovi na izgradnji magistralnog puta i tunela (L=2,2 km). U sklopu ovog projekta izvedeni su radovi na:iskopu u materijalu od III do VI kategorije (486.966,89 m³),izradi nasipa od materijala svih kategorija (291.896,39 m³), izradi  posteljice,  izvođenju betonskih i AB radova, asfalterskih radova (35.446,19 t), postavljanje ivičnjaka, horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije i opreme puta, hidrotehnički i  elektroinstalaterski radovi, geodetski radovi.

  • Dužina trase: 13,59 km
  • Ukupno iskopa: 475.723,89 m3
  • Ukupno nasipa: 433.011,71 m3
  • Količina betonskih radova: 27.490,57 m3

Investitor:

Porr Bau GmbH Beč d.s.d. Podgorica

Status:

Završeno

Godina:

2008 – 2011

Vrijednost ugovorenih radova:

18.000.000 €