Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na izgradnji magistralnog puta Risan-Žabljak, Dionica Šavnik-Grabovica – Tunel Ivica

Izvođenje radova na izgranji puta Risan-Žabljak, Dionica Šavnik-Grabovica-Tunel Ivica (11,14)

Radovi na izgradnji magistralnog puta ,tunela (L=167m) i tri AB mosta (M1=21 m, M2=29 m i M3=55 m) U sklopu ovog projekta izvedeni su radovi na: iskopu u  materijalu od III do VI kategorije (550.955,91 m3), izradi nasipa od materijala svih kategorija (460.440,52 m3),  izradi  posteljice,  izvođenje betonskih i AB radova, tampona,asfalterskih radova (34.988,42 t), postavljanje geotextila (48.570,40 m2),  postavljanje ivičnjaka, horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije i opreme puta i mostova, hidrotehnički radovi, kao i svi potrebni geodetski radovi.

  • Dužina trase: 11,14 km
  • Ukupno iskopa: 514.348,00 m3
  • Ukupno nasipa: 491.474,88 m3
  • Količina betonskih radova: 8.256,92 m3

Investitor:

Direkcija za saobraćaj

Status:

Završeno

Godina:

2009 – 2011

Vrijednost ugovorenih radova:

22.000.000 €