Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Poslovni centar “Glosarij”

Površina objekta: 4.111,02 m²
(Po + S + P +3)

Stepen izvršenosti objekta:

  • Zemljani radovi: urađeno 99%
  • Betonski i armirano betonski radovi: urađeno 100%
  • Zidarski radovi: 100%

Investitor:

Glosarij d.o.o.

Status:

U toku

Godina:

2019 –

Vrijednost ugovorenih radova:

1.500.000 €