Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Objekat mješovite namjene

Površina objekta: 12.632,05 m2

Stepen izvršenosti objekta:

  • Zemljani radovi: urađeno 100%
  • Betonski i armirano betonski radovi: urađeno 100%
  • Zidarski radovi: urađeno 100%

Investitor:

Aco Đukanović

Status:

U toku

Godina:

2019 –

Vrijednost ugovorenih radova:

3.000.000 €