Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Mala hidroelektrana “Jelovica 2”

Mala hidroelektrana “Jelovica 2”

Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, elektro radova, radova na cjevovodu GRP dužine 850,00 m, prečnika DN 1000, hidro-mehaničkih radova, radova na ugradnji turbine i generatora, radova na automatici, srednjem naponu i transformatoru.

Dužina cjevovoda: 0,84 km
Stepen izvršenosti objekta:

  • Zemljani radovi – Iskop: 5.682 m3 – urađeno 98%
  • Zemljani radovi – Nasip: 4.542 m3 – urađeno 98%
  • Betonski i armiranobetonski radovi: 1.381 m3 – urađeno 98%

Investitor:

Hidroenergija Montenegro d.o.o. Berane

Status:

U toku

Godina:

2016 –

Vrijednost ugovorenih radova:

1.000.000 €