Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

La Perla

Površina objekta: 5.730,56 m2

Stepen izvršenosti objekta:

  • Zemljani radovi: urađeno 100%
  • Betonski i armirano betonski radovi: urađeno 100%

Bemax je izvođač radova na na izgradnji objekata turističkog naselja – turističke vile na UP 2 i UP 3,uređenja terena u turističkom naselju na UP 1, UP 2 i UP 3, restorana na UP 2 i depadansa CONDO Hotela na UP 2 u sklopu urbanističke zone 10 u zahvatu Državne studije lokacije “Dio sektora 27 i sektor 28”, opština Tivat.Bemax je nadležan za izvođenje zemljanih, betonskih, armiračkih, zidarskih i izolaterskih radova.

Investitor:

Sea Trade d.o.o Kotor

Status:

Završeno

Godina:

2016 – 2019

Vrijednost ugovorenih radova:

3.500.000 €