Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Objekat u Rafailovićima

Površina objekta: 12.898,06 m2

Stepen izvršenosti objekta:

  • Zemljani radovi: urađeno 98%
  • Betonski i armirano betonski radovi: urađeno 95%

Investitor:

Sunraf beach properties d.o.o. Podgorica

Status:

U toku

Godina:

2018 –

Vrijednost ugovorenih radova:

2.000.000 €