Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Kondo hotel

Površina objekta: 15.123,32 m2

Stepen izvršenosti objekta:

  • Betonski i armirano betonski radovi – urađeno 98%

Investitor:

Zeta film AD Budva

Status:

U toku

Godina:

2019 –

Vrijednost ugovorenih radova:

3.000.000€