Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na rekonstrukciji magistralnog puta m-2.3 (m-10),Cetinje – Budva,dionica Ugnji – Obzovica

Izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog puta m-2.3 (m-10) Cetinje – Budva, dionica Ugnji – Obzovica

Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na: trasi, AB zidovima,propustima , saobraćajnoj signalizaciji i opremi puta, kao i svi geodetski radovi.

  • Dužina trase: 1,40 km
  • Ukupno iskopa: 22.291,10 m3
  • Ukupno nasipa: 11.211,40 m3
  • Količina betonskih radova: 336,68 m3

Investitor:

Direkcija za saobraćaj

Status:

Završeno

Godina:

2016

Vrijednost ugovorenih radova:

1.500.000 €