Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na izgradnji nadvožnjaka na trasi rekonstruisane Ulice JNA, u Baru

Izgradnja nadvožnjaka na trasi rekonstruisane Ulici JNA, u Baru

Izrada projektne dokumentacije, izvođenje pripremnih radova, izgradnja nadvožnjaka, hidrotehničkih, elektro i TK instalacija i izgradnja hortikulture.

  • Dužina trase: 4,56 km (lijeva i desna traka)
  • Ukupno iskopa: 246.419,50 m3
  • Ukupno nasipa: 472.488,70 m3
  • Količina betonskih radova:

Investitor:

Opština Bar & Direkcija za saobraćaj

Status:

Završen

Godina:

2010 – 2011

Vrijednost ugovorenih radova:

1.500.000 €