Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Izgradnja glavnog gradskog kolektora

Rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica – Tuzi, od skretanja za stočnu pijacu do mosta preko rijeke Cijevne

Dužina saobraćajnice: 1,65 km

  • Zemljani radovi – Iskop: 104.933 m3 – urađeno 8%
  • Zemljani radovi – Nasip: 68.060 m3 – urađeno 1%
  • Betonski i armiranobetonski radovi: 14.880 m3 – urađeno 0%
  • Asfalterski radovi: 484 t – urađeno 0%

Investitor:

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Podgorica

Status:

U toku

Godina:

2020 –

Vrijednost ugovorenih radova:

7.000.000 €

“Investiranje u novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda potvrda da Glavni grad Podgorica slijedi Vladine razvojne politike i obezbjeđuje uslove za dalji dinamičan razvoj. Glavni grad u kontinuitetu razvija zdraviji i kvalitetniji životni ambijent, i Vlada će sa svoje strane nastaviti da doprinosi njegovoj izgradnji po mjeri potreba naših građana”, kazao je premijer Duško Marković.

Kako je kazao gradonačelnik Ivan Vuković, kolektorom se otvaraju pretpostavke za dugoročni razvoj Podgorice i obezbjeđuje trajna zaštita rijeke Morače, podzemnih voda i vodoizvorišta u slivu Skadarskog jezera.

Prva faza, koja podrazumijeva kompletne radove na kanalizacionoj mreži, uključujući i mostovski prelaz, kao i glavni kolektor i sekundarnu.