Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na izgradnji bulevara Podgorica – Danilovgrad

Dužina saobraćajnice: 15 km

  • Zemljani radovi – Iskop: 869.882 m3 – urađeno 100%
  • Zemljani radovi – Nasip: 401.013 m3 – urađeno 100%
  • Betonski i armiranobetonski radovi: 27.797 m3 – urađeno 100%
  • Asfalterski radovi: 107.555 t – urađeno 100%

Investitor:

Uprava za saobraćaj

Status:

Završeno

Godina:

2020 – 2022

Vrijednost ugovorenih radova:

24.500.000 €